Prreti Mask

12’000 / 6’000

Дотроо 2 ширхэгтэй. Ягаан: Нүхжилтийн эсрэг үйлчилгээтэй гүн цэвэрлэх хөөсөн маск.
Шар:Арьсны баланс тэнцвэржүүлэх, арьсыг хамгаалах үйлчилгээтэй үрчлээний эсрэг маск.