Real Water Eye Patch

6’000

Арьсыг сэргээж гүн чийгшүүлнэ. Зовхины нимгэн арьсыг чийгшүүлж зовхины тосны үйлчилгээг эрчимжүүлнэ. ( 30 ширхэгтэй)